FEP

 • Živica FEP (DS602 a 611)

  Živica FEP (DS602 a 611)

  Séria FEP DS602 & DS611 je tavením spracovateľný kopolymér tetrafluóretylénu a hexafluórpropylénu bez prísad, ktorý spĺňa požiadavky ASTM D 2116. Séria FEP DS602 & DS611 má dobrú tepelnú stabilitu, vynikajúcu chemickú inertnosť, dobrú elektrickú izoláciu, vlastnosti proti starnutiu, výnimočné dielektrické vlastnosti, nízka horľavosť, tepelná odolnosť, húževnatosť a pružnosť, nízky koeficient trenia, nepriľnavé vlastnosti, zanedbateľná absorpcia vlhkosti a vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom.

  Vyhovuje Q/0321DYS003

 • Živica FEP (DS610) na izolačnú vrstvu vodičov, rúrky, fólie a automobilové káble

  Živica FEP (DS610) na izolačnú vrstvu vodičov, rúrky, fólie a automobilové káble

  Séria FEP DS610 je tavením spracovateľný kopolymér tetrafluóretylénu a hexafluórpropylénu bez prísad, ktorý spĺňa požiadavky ASTM D 2116. Séria FEP DS610 má dobrú tepelnú stabilitu, vynikajúcu chemickú inertnosť, dobrú elektrickú izoláciu, vlastnosti proti starnutiu, výnimočné dielektrické vlastnosti, nízku horľavosť, tepelná odolnosť, húževnatosť a pružnosť, nízky koeficient trenia, nepriľnavé vlastnosti, zanedbateľná absorpcia vlhkosti a vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom.

  Vyhovuje Q/0321DYS003

   

 • Živica FEP (DS610H&618H)

  Živica FEP (DS610H&618H)

  Séria FEP DS618 je tavením spracovateľný kopolymér tetrafluóretylénu a hexafluórpropylénu bez prísad, ktorý spĺňa požiadavky ASTM D 2116. Séria FEP DS618 má dobrú tepelnú stabilitu, vynikajúcu chemickú inertnosť, dobrú elektrickú izoláciu, vlastnosti proti starnutiu, výnimočné dielektrické vlastnosti, nízku horľavosť, tepelná odolnosť, húževnatosť a pružnosť, nízky koeficient trenia, nepriľnavé vlastnosti, zanedbateľná absorpcia vlhkosti a vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom. Séria DS618 má živice s vysokou molekulovou hmotnosťou s nízkym indexom toku taveniny, s nízkou teplotou vytláčania, vysokou rýchlosťou vytláčania, ktorá je 5-8 násobok bežnej FEP živice. Je mäkká, odolná proti roztrhnutiu a má dobrú húževnatosť.

  Vyhovuje Q/0321DYS 003

 • Živica FEP (DS618) pre plášť z vysokorýchlostného a tenkého drôtu a kábla

  Živica FEP (DS618) pre plášť z vysokorýchlostného a tenkého drôtu a kábla

  Séria FEP DS618 je tavením spracovateľný kopolymér tetrafluóretylénu a hexafluórpropylénu bez prísad, ktorý spĺňa požiadavky ASTM D 2116. Séria FEP DS618 má dobrú tepelnú stabilitu, vynikajúcu chemickú inertnosť, dobrú elektrickú izoláciu, vlastnosti proti starnutiu, výnimočné dielektrické vlastnosti, nízku horľavosť, tepelná odolnosť, húževnatosť a pružnosť, nízky koeficient trenia, nepriľnavé vlastnosti, zanedbateľná absorpcia vlhkosti a vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom.Séria DS618 má živice s vysokou molekulovou hmotnosťou s nízkym indexom toku taveniny, s nízkou teplotou vytláčania, vysokou rýchlosťou vytláčania, ktorá je 5-8-násobkom bežnej živice FEP.

  Vyhovuje Q/0321DYS 003

 • FEP disperzia (DS603A/C) na náter a impregnáciu

  FEP disperzia (DS603A/C) na náter a impregnáciu

  FEP Dispersion DS603 je kopolymér TFE a HFP, stabilizovaný neiónovou povrchovo aktívnou látkou.Produktom FEP, ktoré nie je možné spracovať tradičnými metódami, dáva niekoľko jedinečných vlastností.

  Vyhovuje Q/0321DYS 004

 • FEP Powder (DS605) obloženie ventilu a potrubia, elektrostatický nástrek

  FEP Powder (DS605) obloženie ventilu a potrubia, elektrostatický nástrek

  FEP Powder DS605 je kopolymér TFE a HFP, väzbová energia medzi jeho atómami uhlíka a fluóru je taká vysoká a molekula je úplne naplnená atómami fluóru, s dobrou tepelnou stabilitou, vynikajúcou chemickou inertnosťou, dobrou elektrickou izoláciou a nízkym koeficientom. trenie a metódy spracovania termoplastov umožňujúce spracovanie.FEP si zachováva svoje fyzikálne vlastnosti v extrémnych prostrediach. Poskytuje vynikajúcu chemickú odolnosť a odolnosť voči permeácii vrátane vystavenia poveternostným vplyvom, svetlu. FEP má nižšiu viskozitu taveniny ako PTFE, dokáže vytvoriť náterový film bez dier, je vhodný na antikorózne obklady Môže sa zmiešať s práškom PTFE, aby sa zlepšil výkon obrábania PTFE.

  Vyhovuje Q/0321DYS003

Nechajte svoju správu