VDF

  • VDF

    VDF

    Vinylidénfluorid (VDF) je normálne bezfarebný, netoxický a horľavý a má mierny zápach éteru. Je to jeden z dôležitých monomérov vysoko fluórovaných polymérnych materiálov so spoločným rodom olefínov, schopný polymerizácie a kopolymerizácie. Používa sa na prípravu monoméru alebo polyméru a syntéza medziproduktu.
    Štandard vyhotovenia: Q/0321DYS 007

Nechajte svoju správu